حرفای ناگفته
صفحه نخست             نسخه موبایل            عناوین مطالب            تماس با من
پنج‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1392 :: 00:30 ::  نویسنده : Gharibe

من : چه خبر؟خوبی؟

اون : مرسی عزیزم،سلامتی خبری نیست.

من : کجایی خانومی؟

اون : تازه رسیدم خوابگاه

من : به سلامتی

.

.

.

10 دقیقه بعد

.

.من : عزیزم جواب نمیدی؟

.

.

اون : اس میدم بهت

من : اکی

.

.

اون : ببخشید رفته بودم سرپرستی خوابگاه سوال داشتم

من : چه سوالی؟

اون : خواستم ببینم بعد عید خوابگاه کی بازه

من : تو که می خوای بری مسافرت تا 15ام،تا اون موقع هم حتما بازن

اون : واسه دوستم پرسیدم!!!

من : دوستات خودشون زبون ندارن؟

اون : ...........

من : ببین عزیزم من مثل داداشت یا بابات نیستم که وقتی بخوای بری بیرون نپرسم با کی میری و کجا میری و کی میای،میپرسم اما فقط می خوام مطمئن شم از بابته دوستات،محدودت نمی کنم.

اون : ......

من : (در حال شماره گرفتن اون)

اون : دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد!!


2روز گوشیش خاموش بود و من هیچ خبری ازش نداشتم.روز سوم مامانش زنگ زد بهم خبر داد که نمی خواد باهات باشه!!!من از تعجب شاخ درآوردم،شروع کردم به توپیدن به مامانش که این چه وضعیه،من از همه جا بی خبر باید بعد 2 روز بفهمم؟من آدم نیستم؟اینقدر ارزش واسه من قائل نشد که به خودم بگه می خواد بره؟

مامانش حرفای منو تایید کرد و بهم حق داد. دو روز گذشت که فهمیدم خیلی وقت بوده ک ازم خسته شده بوده، یهو بریده. اما بدجور دل کند. بدجور دل شکست و رفت. یک هفته بعد با خط جدیدش ای داد. 

طوری حرف می زد که انگار نه انگار اتفاقی افتاده. می دونستم می خواد برگرده اما اینقدر غرور داشت که نمیتونست بهم بگه برگرد. من ازش نمی خواستم که معذرت خواهی کنه فقط می خواستم بگه : برگرد. با اینکه خیلی دیر شده بود واسه برگشتن اما می تونستم برگردم. و اینم می دونستم که با برگشتنم هیچی مثل سابق نمی شه.

سه هفته گذشت که اس نداد. یه شب ساعت 11 دیدم داره بهم زنگ می زنه، جوابشو دادمو گفت : دارم ازدواج می کنم آرمین! عکسامو پاک کن. گفتم : نمی تونم گفت : می دونم!! اما سعی کن پاک کنی چون طرف خیلی غیرتیه!!!منم از گذشتم هیچی بهش نگفتم! گفتم : کاره خوبی کردی سعیمو می کنم پاک کنم اما قول نمی دم. (وقتی دلم واسش تنگ می شد عکساشو نگاه می کردم اگه پاک می کردم میمردم)

بغض عجیبی داشتم پای تلفن. خودش فهمید. می دونست اگه ادامه بده خودشم گریه می کنه بنابراین زود قطع کرد.

بعد تلفنش یک ساعت و نیم داشتم گریه می کردم. اما الان یکم راحت ترم، و یک آرزوی خیلی بزرگ و مهم واسش دارم که تیتر این پست ه .

آره، واقعا خوشبختیش آرزومه.....من : چه خبر؟خوبی؟

اون : مرسی عزیزم،سلامتی خبری نیست.

من : کجایی خانومی؟

اون : تازه رسیدم خوابگاه

من : به سلامتی

.

.

.

10 دقیقه بعد

.

.من : عزیزم جواب نمیدی؟

.

.

اون : اس میدم بهت

من : اکی

.

.

اون : ببخشید رفته بودم سرپرستی خوابگاه سوال داشتم

من : چه سوالی؟

اون : خواستم ببینم بعد عید خوابگاه کی بازه

من : تو کی می خوای بری مسافرت تا 15ام،تا اون موقع هم حتما بازن

اون : واسه دوستم پرسیدم!!!

من : دوستات خودشون زبون ندارن؟

اون : ...........

من : ببین عزیزم من مثل داداشت یا بابات نیستم که وقتی بخوای بری بیرون نپرسم با کی میری و کجا میری و کی میای،میپرسم اما فقط می خوام مطمئن شم از بابته دوستات،محدودت نمی کنم.

اون : ......

من : (در حال شماره گرفتن اون)

اون : دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد!!


2روز گوشیش خاموش بود و من هیچ خبری ازش نداشتم.روز سوم مامانش زنگ زد بهم خبر داد که نمی خواد باهات باشه!!!من از تعجب شاخ درآوردم،شروع کردم به توپیدن به مامانش که این چه وضعیه،من از همه جا بی خبر باید بعد 2 روز بفهمم؟من آدم نیستم؟اینقدر ارزش واسه من قائل نشد که به خودم بگه می خواد بره؟

مامانش حرفای منو تایید کرد و بهم حق داد. دو روز گذشت که فهمیدم خیلی وقت بوده ک ازم خسته شده بوده، یهو بریده. اما بدجور دل کند. بدجور دل شکست و رفت. یک هفته بعد با خط جدیدش اس داد. 

طوری حرف می زد که انگار نه انگار اتفاقی افتاده. می دونستم می خواد برگرده اما اینقدر غرور داشت که نمیتونست بهم بگه برگرد. من ازش نمی خواستم که معذرت خواهی کنه فقط می خواستم بگه : برگرد. با اینکه خیلی دیر شده بود واسه برگشتن اما می تونستم برگردم. و اینم می دونستم که با برگشتنم هیچی مثل سابق نمی شه.

سه هفته گذشت که اس نداد. یه شب ساعت 11 دیدم داره بهم زنگ می زنه، جوابشو دادمو گفت : دارم ازدواج می کنم آرمین! عکسامو پاک کن. گفتم : نمی تونم گفت : می دونم!! اما سعی کن پاک کنی چون طرف خیلی غیرتیه!!!منم از گذشتم هیچی بهش نگفتم! گفتم : کاره خوبی کردی سعیمو می کنم پاک کنم اما قول نمی دم. (وقتی دلم واسش تنگ می شد عکساشو نگاه می کردم اگه پاک می کردم میمردم)

بغض عجیبی داشتم پای تلفن. خودش فهمید. می دونست اگه ادامه بده خودشم گریه می کنه بنابراین زود قطع کرد.

بعد تلفنش یک ساعت و نیم داشتم گریه می کردم. اما الان یکم راحت ترم، و یک آرزوی خیلی بزرگ و مهم واسش دارم که تیتر این پست ه .

آره، واقعا خوشبختیش آرزومه.....اگه اون که کنارته
تو رو بیشتر از من میخواد

اگه با همون راحتی
اگه باهات راه میاد

اگه روزگار بد
تو رو ازم گرفته

اگه خاطرات خوبمون
از خاطرم نرفته

خوشبختیت آرزومه
حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جدا شی

خوشبختیت آرزومه
حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جدا شی

از همون روزای اول
میدونستم نمیمونی

میدونستم نمیتونی
عشقو تو چشام بخونی

از همون روزای اول
دل تو با دیگری بود

کاش همیشه پات بمونه
اونکه عشق بهتری بود

خوشبختیت آرزومه
حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جدا شی

خوشبختیت آرزومه
حتی با من نباشی، حتی از خاطره هامون جدا شی 


یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1391 :: 16:29 ::  نویسنده : Gharibe

وقتی عصبانی میشه همه چیو باهم قاطی می کنه.نمی خواد باور کنه داره اشتباه می کنه. آخ باز یادم نبود که دیگه رفته !!! .همش با خودم می گم : چیزی نیست برمی گرده ، یکم باهاش صحبت کنم راضی می شه ، آره بابا راضی می شه ، چرا نشه؟!! امروز آخرین روزی بود که از دور دیدمش. اومده بود کادوهامو بهم بده. اما دوس نداشت خودمو ببینه. به یکی از دوستام داد. وقتی به این مرحله برسه یعنی دیگه برنمیگرده. نمی دونم چرا باورم نمیشه؟یا نمی خوام باور کنم که دیگه رفت؟چرا بیخیالش نمی شم؟چرا نمی تونم فراموشش کنم؟........ فکرشم نمی کردم روزی بخوام برای دختری خودمو اینقدر کوچیک کنم!!! غروری دیگه واسم نمونده البته تو اینجور رابطه ها غرورو دوس ندارم. خیلیا بهم گفتن بیخیال شم ، غرورمو بیش از این دیگه نشکونم ، حقیقتش ، به حرفاشون فکر  کردم اما نتونستم بیخیال بشم. نتونستم و نمی تونم.

اذیتش کردم ، قبول دارم ، اما داره اشتباه می کنه. یه سرس مسائل هست که نمی دونه یا در جریانش نیست. کاملا الان در اشتباهه. نمی خوام اینجوری بره. دوس دارم حرفای منم بشنوه بعد اگه خواست می تونه بره. اما در هر صورت نمی تونم رفتنشو قبول و باور کنم. 

این شعر رو با تمومه وجودم بهت تقدیم می کنم با اینکه می دونم نمی خونی! : 


منو از من نرنجونم

از این دنیا

نترسونم

تمام دلخوشی هامو

به آغوش تو مدیونم

اگه دلسخوته ای عاشق

مثل برگی نسوزونم

منو دریاب که دلتنگم

مدارا کن که ویرونم

نیاد روزی که کم باشم

از این دو سایه رو دیوار

به این زودی نگو دیره

منو دسته خدا نسپار

یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه ی من بود

به این زودی نگو دیره

به این زودی

نگو بدرودپر از احساس آزادی

نشسته کنج زندونم

یه بغض کهنه که انگار

میون ابر و بارونم

وجودم بی تو یخ بسته

بتاب سردم

زمستونم

منو مثل همون روزا

با آغوشت بپوشونم


یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه ی من بود

به این زودی نگو دیره

به این زودی

نگو بدرود


یه جایی توی قلبت هست که روزی خونه ی من بود

به این زودی نگو دیره

به این زودی

نگو بدرود...
جمعه 17 شهریور‌ماه سال 1391 :: 01:30 ::  نویسنده : Gharibe

حال این روزای منو کسایی درک می کنن که عاشق بودن و به هر دلیلی به عشقشون نرسیدن.دعا می کنم هیچ وقت به درد ماها عاشقا دچار نشین . حرف من با اوناییه که عاشق نیستن و الان دارن این پست رو می خونن. عاشقا که حال منو می فهمن. می خوام امشب یکم حالتونو عوض کنم  . تا حالا شده شبا تا ساعت 3 یا 4 بیدار باشین و با گریه بخوابین؟ شده هرجای شهر واستون رنج آور باشه؟ شده تا حالا بعد شکستتون به دختر و پسری که توو خیابون هست ساعت ها زل بزنین و حسرت اون روزاتونو بخورین؟ شده همیشه بغض داشته باشین و فقط منتظر کسی باشین که بتونین باهاش درد و دل کنین و بغضتونو بشکنین؟ شده هرجای شهر که رفتین اشک توو چشماتون جمع شه و با خودتون بگین : اون شب که اینجا باهاش بودم دلش گرفته بود،کاش بغلش می کردم؟کاش لااقل اون شب باهاش مهربونتر بودم؟کاش ......

اولش شاید واستون راحت باشه، واسه من که راحت بود. اما هرچی می گذشت تازه می فهمیدم چه خبره ، تازه می فهمیدم کی رو از دست دادم.ما آدما همه اینجوری هستیم. تا وقتی که باهاش هستیم قدرشو نمی دونیم اما به محض اینکه از دستش می دیم تازه می فهمیم چی شده!!!

می خواستم باهاش ازدواج کنم  . می خواستم یه زندگی متفاوت براش بسازم. می خواستم اوج عشقو بهش نشون بدم. تا اینکه یه سؤتفاهم زندگیمو داغون کرد. نمی دونم خواست خدا بود یا نه. هرچی بود اوستا کریم فعلا نمی خواد باهاش باشم. مگه خدا مهربون نیست؟مگه عاشقا رو دوس نداره؟چرا داره با من بازی می کنه؟حکمتی داره؟ 

همه از دیدن عشق ما غبطه می خوردن ، حالا طوری شده که هیچکدومشون باور نمی کنن. خودمم باور نمی کنم. 

قسمت دردناکش می دونی کجاست؟وقتی ترکم کرد ، حتی نخواست حرفامو بشنوه.حتی نخواست واسش توضیح بدم.

باخبر شدم نتایج کنکورش اومده و یکی از شهرستانا قبول شده. از یکی از دوستام که سال 84 توو همون شهرستان درس می خوند آمار دانشگاه و وضع شهرشو پرسیدم. وقتی داشت تعریف می کرد قلبم داشت از سینم کنده می شد. با اون تعریفا،چطور می تونستم بزارم بره اونجا؟بحث اعتماد نداشتن بهش نیست،نمی تونم با خودم کنار بیام که بره توو یه جمعی که هیچ وجهه ی مشترکی باهاش ندارن.آخه عشق من مثل اونا نیست.مثل هیچکس نیست.صدمه می بینه.حتی الان که ازش جداشدم بازم نمی تونم قبول کنم که بره. دلیلشو نمی دونم!!

گفت : بهم اس نده ، زنگ نزن ، نمی خوام اسمت روو گوشیم بیفته ، حالم ازت بهم می خوره. خیلی دارم جلو خودمو می گیرم که بهش اس ندم، واسه اینکه نمی خوام ناراحت شه. 

شب جداییمون،با خبر شدم، ساعت 3 صبح رفته بیمارستان. فردا صبحش وقتی فهمیدم رفته بیمارستان هیچوقت خودمو نبخشیدم که چرا من با خبر نشدم که برم بیمارستان. با اینکه ازم متنفر بود اما می دونستم اگه برم ، حالش بهتر می شه.

این تازه خلاصه ای از زندگیه یه عاشق شکست خورده بود. ادامه ی زندگی میشه : آهنگ ، خاطره و مرگ روحی تدریجی.

برین حال کنین که هنوز عاشق نیستین. میسپارمتون دست همونی که عاشقا رو خیلی دوس داره (اما بعضیاشونو) .
چهارشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1391 :: 18:11 ::  نویسنده : Gharibe

پسری با گیتار مشکی دور سفید که ۱۲ سال پیش غیر مجاز شد تا خیلی ها امروز مجاز باشند,آلبومی روانه بازار کرد …

آلبومی که پس از انتشارش حواشی زیادی رو در بر داشت که در ذیل به تفضیل آن ها خواهیم پرداخت .نوشته ای که میبینید تهیه شده توسط مهندس علی جهاندیده و با همکاری سایت فارس کیدذ و کلوپ هوادارن شادمهر عقیلی و جمعی از منتقدین وی است 
انتشار و استقبال از آلبوم
طبق خبر ها آلبوم یکشنبه شب , ۲۲ جولای مصادف با اول مرداد , همزمان با کنسرت شادمهر عقیلی در انتالیا منتشر شد یک شنبه شب مصداق واقعی جمله ی” زمانی که شادمهر در ایران بود پشت در مغازه ها برای خرید آلبومش صف میکشیدند و حالا که خارج از کشور است پشت در سایتهایی همچون فارس کیدذ ” بود .

استقبال از آلبوم به حدی زیاد بود که سرور سایت کمپانی آونگ لحظاتی بعد از قرار دادن دمو آلبوم شادمهر از دسترس خارج شد
این اتفاق تنها برای سایت آونگ رخ نداد بلکه اکثر وب سایت های موزیک که سرور های ضعیف تری داشتنداز دسترس خارج و با افت شدید سرعت جوابگوی هجوم بازدید کنندگان نبودند این کم شدن سرعت به جرات در فارس کیدذ قابل مشاهده بود.
لینک دانلود آلبوم نیز دوشنبه شب در اختیار عموم قرار گرفت که آمار نشان دهنده بازدید و دانلودبی سابقه آلبوم بود
استقبال از آلبوم طرفدار کم نظیر نبود بلکه بدون شک میتوان گفت بی نظیر بود

شایعه پراکنی عده ای به اصطلاح موسیقی دان
از همان ساعات ابتدایی ریلیز آلبوم افرادی که خود را صاحب نظر و موسیقی دان میدانند شروع به تخریب آلبوم کردند
نظرات بدون فکر آن ها نشان دهنده حسادت و بخل ورزی آن ها بود
عکس العمل این افراد در نوع خود جالب بودزمانی نتوانستند از موسیقی و اجرای ترانه های آلبوم ایرادی بگیرند شروع به شایعه پراکنی کردند برای اینکه ثابت کنند در آلبوم از آهنگ های کاور استفاده شده از هیچ تلاشی روی گردان نبودند
آیا شما که اینگونه از روی حسادت تخریب میکنید میدانید تعریف کاور چیست؟
اصلا فرق ملودی و تنظیم چیست؟
به چه کاری کاور میگویند؟
آیا سمپل مشابه در کارها یعنی کاور؟؟؟؟؟؟
توجه همه شما عزیزان و دوستان به اصطلاح موسیقی دان رو به تعریف و توضیح این مسائل جلب میکنم
کاور
در بحث کاور بودن یک آهنگ، اول باید یه چیزایی رو تفکیک کرد
چون نمیخوایم زیاد فنی صحبت کنیم خیلی ساده توضیح میدم که همه متوجه بشن
اگه یه ترک موسیقی رو به صورت خیلی کلی در نظر بگیریم از دو بخش تشکیل میشه
البته اگه موسیقی با کلام را در نظر بگیریم یک طرف صدای خواننده هست و طرف دیگه موسیقی !
خب در واقع موسیقی همون ملودی و تنظیم هست هر موسیقی که میشنوید و صدای هر سازی که وجود داره، یا بطور کلی هر صدایی که غیر صدای خواننده به گوش میرسه جزو تنظیم حساب میشه و کار تنظیم کننده هست که هارمونی ها را بر اساس ملودی که وجود داره می سازه.
کار آهنگساز یا ملودی ساز اینه که شعری که بهش داده میشه رو براش ریتم انتخاب کنه و سبک خوندن رو مشخص کنه.واسه همین بهش میگن آهنگساز یعنی آهنگی که برای خوندن یک شعر انتخاب میکنه و طرف دیگه هم نحوه ایجاد موسیقی قرار داره که کار تنظیم کننده هست.
معنی کاور کردن یک ترک این هست که خواننده دقیقا یک ملودی ساخته شده را برداره و با شعر جدید و تنظیم جدید بخونه.یعنی سبک و شکل خوندن دقیقا یکی باشه یا اگه فنی تر بگیم آکورد ها و نت ها در یک گام و یک ریتم باشه که در این صورت مساله ای به نام کاور کردن رخ میده و در تمام جهان هم وجود داره و با بازخونی هم یه فرقایی داره که دیگه فکر کنم خودتون متوجه شدین.
یا در یک جمله آهنگی کاور هست که درصد بالایی از نت های ملودی هایش از آهنگ دیگر گرفته شده باشه یا کلا کپی شده باشه.
اگر شعر هم همون باشه بازخوانی نام میگیره.

بحث دیگری هم که هست شباهت تنظیم ها هست و همیشه بوده و خواهد بود ،
اینکه ما یه صداها و ریتم هایی رو تو دوتا ترک میشنویم که شبیه هم هستن، نوازندگی هایی رو میشنویم که خیلی شباهت داره یا سازهای الکترونیک، وی اس تی و سمپل های مشابه رو میشنویم که مارو به شک میندازه و حس میکنیم که یک ترک کاور هست در حالی که معنی کاور رو بالا توضیح دادیم.

خیلی ها از روی تنظیم و تشابه فضا سازی فکر میکنن آهنگ کاور هست مثلا من دیدم بعضی ها با شنیدن ساز مندولین میگن کاور یونانی هاست !این حرف مثل این میمونه که بگی هر کس گیتار الکتریک استفاده میکنه کاور از موسیقی غربی کرده

بحث بعد فضا سازی و سبک هست

به خصوص در موسیقی غربی یا مختص یک کشور – مثلا در یونان سازهایی مثل مندولین ، ویلون ، بوزوکی بسیار متداول هست ،یا در ترکیه ویلون با کوک خاص و لهجه ترکی ، کمونچه با کوک ترکی ، باغلاما یا چگور خیلی متداوله.استفاده از اینها به این معنی نیست که طرف رفته کاور کرده !باید توجه به اجرای خواننده باشه که آیا داره عینا مشابه میخونه یا خیر.
اگر خوندن کاملا شبیه یک آهنگ دیگه باشه اونوقت میشه گفت آهنگ کاور شده در تنظیم امروزی وی اس تی ها یا سمپل های مشابه زیادی به اشتراک گذاشته میشه و خیلی پیش میاد که یک افکت صوتی در آهنگ های مختلف استفاده میشه و گاهی میبینیم که هارمونی ها هم مشابه میشه یا اینکه در نوازندگی ها این اتفاق میوفته و میشنویم که موسیقی دو تراک شبیه هم هستن و این کمتر تو موسیقی پاپ وجود داره اگه راک یا متال گوش بدید باید همه ی تنظیم ها و نوازندگی ها رو کاور بدونید با اینکه ربطی به هم ندارن و هر کدوم تو یه دنیای دیگه ای هستن اما وقتی که وارد دنیاشون بشی نه اینکه سر سری گوش بدی !

در مورد موسیقی غربی بحث خیلی زیاده موسیقی غربی بر پایه اصول خاصی هست.برای همین با کوچکترین تغییر در نوع ملودی و تنظیم سریع یک اسم براش میذارن و سبک تولید میکنن .مثلا در “جز” فضا و نوع تنظیم ها بسیار شبیه به هم هست حتی نوع وکال در خیلی موارد هم شبیه به هم هست.در “راک” موضوع کمی پیچیده تر هست چون حتی با تغییر یک ساز یا آکورد سبک عوض میشه ولی میبینیم که راک امروزی خیلی شبیه به هم ساخته میشه.پس نمیشه صرف استفاده از یک ساز مشابه یا فضا سازی مشابه انگ کاور به آهنگی داد.
بعضی مواقع هم برداشت ایده وجود داره و شما میبینید که دوتا ترک از نظر ایده هایی به هم شباهت دارن که به این هم کاور نمیگن و همون برداشت ایده ست که البته کار درستی نیست که از تفکر یک موزیسین دیگه استفاده کنی و بعد تو فضای خودت بسازی چون این مساله هم خیلی اهمیت داره اما این هم کاور نیست و در حد همون برداشت ایده هست

و در آخر باز هم اشاره میکنم به اینکه معنی کاور همونی هست که در بالا توضیح دادم و اینکه در مقابل هر چیزی کوچیکی که به چشمتون میاد انقدر موضع نگیرید و از کاه کوه نسازید ،

تو این چند وقت میبینیم یک آهنگ که تو نوع تنظیم کمی شبیه به هم هستن رو به عنوان کاور معرفی میکنن و خیلی ها که اطلاعات خاصی در مورد موسیقی ندارن سریع قبول میکنن .این عادت ما جهان سومی ها هست که با موفقیت یک نفر احساس خطر میکنیم و به این فکر نمیکنیم که یک جریانی در حال پیشرفته و به جای اینکه این حرکت های نو رو بکوبیم،باید ازش حمایت کنیم تا موسیقی ما از این درجا زدن ها بیرون بیاد و حرف هایی هم برای گفتن داشته باشه،اگه میبینیم این روز ها هنرمندان موسیقی ما نوآوری هایی رو ندارن به خاطر همین مساله هست که می ترسن از اینکه نوآوری داشته باشن و طرفدارا و مردم رو در یک سطح نگه داشتن ولی امروزه افرادی مثل شادمهر عقیلی در اون سمت یا محسن چاوشی در داخل ایران که برای مخاطبان موسیقی ایران ارزش قائل هستن و کارهایی رو در سبک های مختلف به صورت استاندارد انجام میدن که گوش ما با این اصوات کمی نا آشنا هست، و هدفشون هم بالا بردن سطح موسیقی مخاطبانشون و جریان موسیقی کشور هست ،بیایم خودمونو در موسیقی بالا بکشیم نه اینکه معدود افرادی که به فکر پیشرفت هستن رو پایین بکشیم

اینو یادتون باشه شاید بعدها این روش را روی هنرمند محبوبه شما پیاده کنن تا باعث تخریب آثار اون هنرمند بشن.البته این روش برای تخریب دیگه پاسخگو نیست و به قولی کارساز نیست با این حساب اکنون سکوت فقط باید حرف شما باشد آیا با این تعاریف باز هم سر حرف خود هستیداگر این طور است که واقعا …

ترانه زود تموم میشه

ترانه ای در آلبوم طرفدار با نام “زود تموم میشه ” اجرا شده که تلفیقی از ۲ ترانه متفاوت است. دو بیت ابتدایی این کار از ترانه ایست که متاسفانه ترانه سرای آن مشخص نبودو ما قبل از انتشار آلبوم سعی کردیم از طریق اعلام در صفحات فیسبوک ترانه سرا را پیدا کنیم اما موفق نشدیم و تنها نام مونا برزویی دیگر ترانه سرای این اثر در آلبوم ذکر شد.

در روز گذشته متوجه شدیم که این ترانه توسط آقای مهدی ایوبی سروده شده و قبلا به گروه ۲۵ باند واگذار شده و به زودی قرار است که ویدئوی آن پخش شود.به همین دلیل تصمیم گرفتیم این مسئله را اطلاع رسانی کنیم تا رفع سوتفاهم شودو مشکلی برای این گروه خوب پیش نیاید و از این ویدئو لذت ببرید.معرفی سبک ها و ساز های استفاده شده در ترانه ها آلبوم طرفدار تلفیقی از سبک های مختلف در یک پَک بود کاری که کمتر کسی ریسک انجام اونو میپذیره اما شادمهر هر کسی نیست و بی جهت نیست که از او به عنوان اسطوره جریان ساز یاد میشه کسی که همیشه تازه گی و تفاوت رو می توان در آثارش مشاهده کرد بریم برای معرفی :

۱- انتخاب

سبک قطعه: پاپ

آلات موسیقی: ویولون – بوزوکی – پیانو – درام –کیبورد – گیتار الکتریک

۲- اسمم داره یادم میره

سبک قطعه: پاپ

آلات موسیقی: گیتار– ساز کوبه ای (درام) –کیبورد

۳- حالم عوض میشه

سبک قطعه: الکترونیک – ترنس

آلات موسیقی: فضاسازی الکترونیکی – کیبورد

۴- طرفدار

سبک قطعه: پاپ

آلات موسیقی: ویولن – درام – کیبورد – فلوت – گیتار –

تنظیم این آهنگ تم ترکیه ای داره و بغض همیشگی شادمهر که در گام های بالا به خوبی خودشو نشون میده -

۵- آینده

سبک قطعه: الکترونیک – هاوس

آلات موسیقی: فضاسازی الکترونیکی

۶- خیلیا

سبک قطعه: تم هاوس

آلات موسیقی: درام – کیبورد – گیتار باس (شاید – صدای باس ساز زهی) –

۷- چه خواب هائی

سبک قطعه: پاپ

آلات موسیقی: پیانو – کیبورد – سوت –

۸- امون از تو

سبک قطعه: جاز – خیلی نزدیک به بلوز– ریتم سالسا

آلات موسیقی: ویولن – ساز بادی ( احتمالا ترومپت و ساکسیفون ) – درام – بانجو

یک نظریه از موافقین :
امون ار تو از اون آهنگ های هست که کمتر موزیسینی در ایران هست که بتونه آهنگی با این شکل و با این هارمونی بسازه -در مورد قضیه کاور بودن این آهنگ هم باید بگم قدمت این نوع سبک که از جز ، بلوز و با ریتم سالسا هست بسیار قبل تر از مارک آنتونیه ۴۳ ساله هست .شکل و شمایل و نحوه تنظیم این آهنگ شباهت های زیادی به هم داره.که با کمی تحقیق میتونید انواع اونو گیر بیارید با همین شکل تنظیم.و قوی ترین آهنگ از نظر خوانندگی چون شادمهر در این آهنگ صدای اصیل خودش هست و با تمرکز بهتری میخونه

۹- زود تموم میشه

سبک قطعه: کانتری

آلات موسیقی: بانجو – درام ( ساز کوبه ای) – گیتار( دوبرو) – پیانو

یک موسیقی با سبک کانتری که حتی آکوردهای راک هم در اون شنیده میشه.

تلفیق بانجو ، گیتار ، پیانو به خصوص در گام های بالا

انتقادات :

در کل در این آلبوم شادمهر به سوی موسیقی غربی خیزش داشت ، و تنظیم نه جندان حرفه ای بعضی از قطعه ها سوال برانگیز بود

به ترانه ها زیاد توجه نشده و آلبوم از نظر ترانه ضعف هایی داره ، تکرار بیش از حد یک بیت در تراک نهم این آلبوم از دید خیلی منتقدین خسته کننده بود

میکس و مستر ضعیف بعضی از کارها نقطه ضعف بزرگی در پرونده کاری این هنرمند حساب میشه که صدای خواننده در بعضی از تراک ها زیاد و بعضی ها کمتر از سطح موزیک هست و تغییر صدای عجیبی را در بعضی از قطعات شاهد بودیم .

جمع بندی : آلبوم بسیار زیبا بود ولی از شادمهر عقیلی بیش از این انتظار می رفت البته توجه به این که او ستاره موسیقی پاپ ایران بوده و هست شکی نیست و باید به این نکته توجه داشت که شادمهر در خارج کشور مانند خواننده های داخل کشور حمایت مالی نمیشود به شکلی که در ایران رواج دارد و شاید اگر در ایران این آلبوم با حضور عوامل آلبوم پر پرواز همچون دکتر علی چراغعلی و دیگر اساتید تهیه و تولید میشد بی شک جنجالی ترین آلبوم پاپ در چند سال اخیر بود شاید برای ما عجیب نباشد ولی دانلود آلبوم شادمهر از فارس کیدذ به حدی بود که میزان دانلود از وب سایت ما در ۲۴ جولای به دو برابر میانگین ما های قبل رسید و خوشحالیم برای این ستاره که با وجود همه سختی های این روزهای زندگی و دوری از وطن هنوز مردم دوستش دارند و صدای او تداعی گر بسیاری از خاطرات است . . .

تهیه شده توسط مهندس علی جهاندیده و جمعی از هوادارن و منتقدین آلبوم شاد مهر عقیلییکشنبه 25 تیر‌ماه سال 1391 :: 11:43 ::  نویسنده : Gharibe

این پست رو اختصاص میدم به کسایی که دنبال حرفای ناگفته هستن و دوس دارن ترانه حرفای ناگفته رو بزنه  . آهنگ اون حس قشنگرو داره  .خوب می دونین که منم دنبال همون حس قشنگم.
بابک جهانبخش و رضا صادقی - منو بارون


سراغی از ما نگیری نپرسی که چه حالی ام 

عیبی نداره میدونم باعث این جدایی ام 

رفتم شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنه 

نبودنم کنارتو حالتو بهتر بکنه 

لج کردم با خودم آخه حست به من عالی نبود 

احساس من فرق داشت باتو دوست داشتن خالی نبود 

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون 

چشام خیره بنور چراغ تو خیابون 

خاطرات گذشته منو میکشه آروم 

چه حالی دارم امشب بیاد تو زیر بارون 

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون 

چشام خیره بنور چراغ تو خیابون 

خاطرات گذشته منو میکشه آروم 

چه حالی داریم امشب بیاد تو من و بارون 


باختن تو این بازی واسم از قبل مسلم شده بود 

سخت شده بود تحملش عشقت به من کم شده بود 

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شبو روز 

من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز 

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شبو روز 

من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز 

بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون 

چشام خیره بنور چراغ تو خیابون 

خاطرات گذشته منو میکشه آروم 

چه حالی داریم امشب بیاد تو من و بارون 
لینک دانلود آهنگ در ادامه مطلب.
ادامه مطلب ...


پنج‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1391 :: 18:21 ::  نویسنده : Gharibe

بالاخره شادمهر طرفداراشو رو سفید کرد.آهنگ انتخاب بعد از مدت ها انتظار بیرون اومد و تونست مثل همیشه حال طرفداراشو عوض کنه. کسایی که شادمهری باشن می فهمن چی میگم! زیرصداهای این آهنگ محشره. اگه با هندز فری گوش بدین کاملا متوجه میشین. معلوم می شه روی آهنگ خیلی کار شده،فکر شده،تنظیم عالی و شعر شاهکاره سروش دادخواه که همگی با هم آهنگی می سازه که وقتی پنجشنبه ساعت 00.01 بامداد روی سایت های موزیک آپلود شد،سایت به دلیل ترافیک بالا حتی با سرعت اینترنت عالی هم به آسونی بالا نمیومد! این کمی سرعت نشون از اینه که شادمهر رو خیلی ها دوس دارن، خیلی ها با آهنگاش عاشق شدن، خیلی ها حالشون عوض شد. و اما انتخاب :

                                                    

 درگیر رویای توام

منو دوباره خواب کن 

دنیا اگه تنهام گذاشت

تو منو انتخاب کن 

دلت از آرزوی من

انگار بی خبر نبود

حتی تو تصمیمای من

چشمات بی اثر نبود


 

خواستم بهت چیزی نگم

تا با چشام خواهش کنم 

درا رو بستم روت تا

احساس آرامش کنم 

باور نمی کنم ولی

انگار غرور من شکست 

اگه دلت میخواد بری

اصرار من بی فایدست


 

هر کاری میکنه دلم 

تا بغضمو پنهون کنه 

چی میتونه فکر تو رو

از سر من بیرون کنه 

یا داغ رو دلم بذار

یا که از عشقت کم نکن 

تمام تو سهم منه

به کم قانعم نکن 


خواستم بهت چیزی نگم

تا با چشام خواهش کنم 

درا رو بستم روت تا

احساس آرامش کنم 

باور نمی کنم ولی

انگار غرور من شکست 

اگه دلت میخواد بری

اصرار من بی فایدست
لینک دانلود آهنگ و موزیک ویدئو در ادامه مطلب.ادامه مطلب ...


   1      2       3       4       5       ...      8    >>